Slider

Info

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα συνέδρια της Southern Implants είναι γνωστά για την ανώτερη ποιότητα των διαλέξεων από ομιλητές υψηλού επιπεδου, σε τοποθεσίες που ξεχωρίζουν. Όπως δηλώνει το όνομα του συνεδριου (LIT  – Leading Implantology to the Top – Οδηγώντας την εμφυτευματολογια στην κορυφη) προσπαθούμε να σας προσφέρουμε μια σειρά από σπουδαίους ομιλητές που θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μαζί σας.

Στην ημερίδα που θα λάβει χώρα στις 3 Οκτωβρίου  2020 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο όχι μόνο θα τους βοηθήσει να σταθμίσουν το ατομικό επίπεδο γνώσης τους πάνω στις εξελίξεις στην εμφυτευματολογία, αλλά θα τους δώσει απαντήσεις σε πολλά καίρια κλινικά ζητήματα με σκοπό να αποκτήσουν άμεσα εφαρμόσιμη γνώση στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ας συναντηθούμε να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αλλαγών στη εμφυτευματολογια αλλα και να συζητήσομε για τις επερχόμενες αλλαγες στο μέλλον!

Σας περιμένουμε
Ηρώ Παντελιά

Speakers

nic round
IMG_3954
Dr Tasakos_transparent
Petros

Program

03/10/2020
Registration
09:00 - 09:30
Ηρω Παντελιά
09:30 - 09:45
Κώστας Νικολόπουλος
“Management of Failed Full Arch Cases”

Reported dental implant success rates are high resulting in an ever-increasing number of patients being treated with implants. Nevertheless implant failures due to peri-implantitis and bone loss do occur. The most predictable management of these cases appears to be implant removal and replacement. The aim of this lecture is to describe an atraumatic method and treatment modality in dealing with these dental implant cases. Over time the percentage of dental implants that fail increases because of biological and technical issues. Inevitably clinicians will have to dedicate more time to dealing with ailing and failing dental implants. The clinical presentation of ailing and failing implants is peri-implantitis. This is an inflammatory diseases of bacterial origin with bone loss. The prevalence of peri-implantitis varies between studies from 6 % to 36%. The decision to treat or remove (explant) a failing implant is a judgement that needs to be made by the treating clinician and needs to be based both on clinical and radiographic evaluation. Dental implant removal may be indicated in cases of advanced bone loss around implants. If a non-mobile infected implant is deemed hopeless and needs to be explanted usually it no longer needs to be removed by the traditional destructive “trephine” technique. Implant removal devices are now available that facilitate removal of failed implants with a predictable technique that permits conservative implant extraction and the same time preserving most of the viable soft and hard tissue.

This clinical protocol aims to:

•Explant the infected implant.

•Decrease the bacterial load by curettage and decontamination of the implant socket.

•Maintain the regenerative capacity of the surrounding alveolar walls.

•Achieve primary stability for the immediate replacement implant either in the same or adjacent site.

•Immediately load the replacement implants.

Upon completion of this presentation participants should be able to:

•Identify failed implants requiring removal & replacement.

•Identify an atraumatic method of removing failed implants.

•Become familiar with the concept of immediate replacement of failed implants in the same or adjacent site

•Become familiar with the protocol of immediate loading replaced implants.

•Identify cases where immediate replacement is not possible and a delayed protocol is indicated.

09:45 - 10:30
Πέτρος Γιουβάνογλου

“Innovative Implant Design for Ultimate Aesthetics”

The use of coronal “body-shift” design implants allows greater gap distance for blood clot formation and ultimately new labial bone maturation. Simultaneously the wider apical end ensures high insertion torque values at the time of implant placement for immediate function. The 12-degree angle which is incorporated into the body of these implants allows for sub-crestal angular correction and for a screw retained restoration. With good primary stability these reverse tapered implants can also be loaded immediately with SameDay® Teeth for immediate reconstruction & immediate function. In the single implant case, it is possible to deliver the permanent all ceramic zirconia screw retained restoration routinely & predictably within 4 hours. High treatment acceptance and patient satisfaction are the most important advantages of this protocol. The gain in time for the patient implies an economic & time benefit which is important especially for professionally and/or socially active patients.

10:30 - 11:15
Coffee break
11:15 - 11:45
Φωκιών Ιατρίδης
“Μύθοι και θρύλοι στη σύγχρονη Εμφυτευματολογία”

Σήμερα η εμφυτευματολογία αποτελεί μέρος της καθημερινής κλινικής πράξης.Στα πρώτα χρόνια της σύγχρονης εμφυτευματολογίας, πολλά δόγματα που αφορούσαν τη θεραπεία και αντιμετώπιση προβλημάτων του φυσικού οδοντικού φραγμού, μεταφέρθηκαν και στο πεδίο των εμφυτευμάτων χωρίς να υπάρχει επαρκής επιστημονική υποστήριξη για αυτό.
Σήμερα με την χρησιμοποίηση καινούργιων πρωτοκόλλων, με εμφυτεύματα διαφορετικής σχεδίασης και με βελτιωμένες χειρουργικές τεχνικές πολλά από αυτά τα δόγματα τίθενται εν αμφιβόλω και χωρίς υπερβολή αποδεικνύεται οτι η εμφυτευματολογία είναι πλέον ένας αυθύπαρκτος κλάδος της οδοντιατρικής, συνεχώς εξελισσόμενος με δικούς του κανόνες που τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πιο καθαρά.
Σκοπός της ομιλίας είναι η αποδόμηση πολλών απο τους «μύθους» που συνόδευαν την εμφυτευματολογία εως τώρα και η ανάδειξη καινοτόμων τεχνικών και σχεδιασμών που αναιρούν τη σημασία τους στην κλινική πράξη

11:45 - 12:30
Δημήτρης Τασάκος

“Η Χρησιμότητα της Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Σύγχρονη Εμφυτευματολογία”

Όσοι ασχολούνται με την εμφυτευματολογία και αποκαθιστούν εκτεταμένα περιστατικά γνωρίζουν ότι πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις.  Έτσι υπάρχουν περιστατικά που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε, με ελάχιστο διαθέσιμο οστό στα οποία η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι δύσκολη και η προσθετική αποκατάσταση λόγω της πλήρους αποδιοργάνωσης του στόματος είναι ένα μεγάλο στοίχημα.  Ταυτόχρονα στις μέρες μας η ψηφιακή τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην Οδοντιατρική. Όλο και περισσότερες συσκευές και λογισμικά χρησιμοποιούνται στα ιατρεία μας, προκειμένου να μας διευκολύνουν στην καθημερινή κλινική πράξη.  Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα είναι αν η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μας δίνει περισσότερα εφόδια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εμφυτευματολογίας, βοηθώντας μας να καλύψουμε ταυτόχρονα τις μεγάλες αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών μας. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι μέσα από μια σειρά κλινικών περιστατικών να μοιραστούμε εμπειρίες και προβληματισμούς προκειμένου να  προσπαθήσουμε να δώσουμε  απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.

12:30 -13:15
Lunch
13:15 -14:15
Νίκος Ράπτης
“Η Οστεοσυμπύκνωση στην Σύγχρονη Εμφυτευματολογία”

Από την εποχή που η οστεοενσωμάτωση τεκμηριώθηκε στην Οδοντιατρική στις αρχές της δεκαετίας του 80, το σχήμα και η επιφάνειες των εμφυτευμάτων με την πάροδο των ετών εξελίχθηκαν. Νέες τεχνικές επίσης προτάθηκαν με συνέπεια την αλλαγή των πρωτοκόλλων που εφαρμόζουμε σήμερα στην εμφυτευματολογία συγκριτικά με την δεκαετία του 80. Αντιθέτως μέχρι και το 2017, τα μέσα τρυπανισμού για την δημιουργία οστεοτομίας και την παρασκευή των φρεατίων που θα υποδεχθούν τα εμφυτεύματα παρέμειναν σχεδόν τα ίδια. Το 2017 ο Salah Huwais πρότεινε μια νέα τεχνική στην δημιουργία οστεοτομίας, με συμπύκνωση και όχι αφαίρεση του οστού, κατά την διαδικασία παρασκευής του φρεατίου, την οστεοσυμπύκνωση. Για τον σκοπό αυτό εισήγαγε και μια σειρά φρεζών με ειδική σχεδίαση τις Densah ή Versah burs. Η φρέζες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα συστήματα εμφυτευμάτων και οι κλινικές τους εφαρμογές αφορούν κυρίως:

  • στην δημιουργία φρεατίου με συμπύκνωση και όχι αφαίρεση του οστού
  • στην κλειστή ανύψωση ιγμορείου
  • στην διάταση της ακρολοφίας

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση της φιλοσοφίας της τεχνικής της οστεοσυμπύκνωσης στην σύγχρονη Εμφυτευματολογία. Τέλος μέσα από πολλά κλινικά περιστατικά θα αναδειχθούν οι δυνατότητες και οι κλινικές εφαρμογές του συστήματος Versah.

14:15 -15:00

Venue

Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Ο Ναυτικός Όμιλος ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1933 από τον Αντώνιο Μπενάκη, τον Αλέξανδρο Βλάγκαλη, τον Αρτέμη Δεναξά, τον Βασίλειο Ροσόλιμο, τον Χριστόφορο Καρόλου και από άλλους διακεκριμένους Έλληνες. Αρχικά ονομάσθηκε « Ναυτικός Όμιλος Αθηνών ». Το 1936 ο Όμιλος πήρε την σημερινή του ονομασία και έγινε « Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος ». Στις 11 Φεβρουαρίου 1940 μετονομάζεται σε « Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος » ( Β.Ν.Ο.Ε. ) επί Βασιλέως Γεωργίου ΙΙ και διατηρεί αυτή την ονομασία μέχρι το 1973.

Πέραν της αθλητικής δραστηριότητος, ο Όμιλος, λόγω ιστορίας, θέσεως, εγκαταστάσεων, και επιπέδου προσφερομένων υπηρεσιών, αποτελεί πόλο έλξεως και κέντρο διοργανώσεως ποικιλίας πολιτιστικών, πνευματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Map

Sponsors

greecerace-almazois-xorigos-dromeon-intermed-logo800x800

Organized

Registration

powered by Typeform
Registration Fee

 

Έως 2/10/2020 :90

On Site: 120

Φοιτητές: 70

Οδοντοτεχνίτες: 80

Διεύθυνση Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος

 

Καραγιώργη Σερβίας 18, Πειραιάς 18533

noe@ycg.gr

Τηλ: 210 4179730

Fax: 210 4124177

Υπάρχει ειδικός χώρος στάθμευσης και παρκαδόροι οι οποίοι θα σας εξυπηρετήσουν κατά την άφιξη σας στον χώρο.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες?

Στείλτε μας ένα μήνυμα με τα ερωτήματά σας και θα σας απαντήσουμε άμεσα

Share this Event.
Καλέστε μας

Μιλήστε με έναν υπάλληλο της Southern Implants τηλεφωνικά για οποιεσδήποτε ερωτήσεις


Τηλ.: 210 8982817, 210 8982881